IMC De Duif integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

IMC De Duif

Het Integraal Medisch Centrum 'De Duif' is hét project van Stichting 'De Duif'. In het te verwezenlijken centrum worden reguliere en alternatieve geneeskunde met elkaar geïntegreerd ten einde elkaar aan te vullen en te versterken. De mensen die naar het IMC 'De Duif' komen, krijgen een volledig uitgebalanceerde behandeling, waarbij zowel elementen uit de reguliere als de alternatieve geneeskunde toegepast worden. Bij binnenkomst is er de mogelijkheid voor de mensen om eerst gediagnosticeerd te worden door een onafhankelijk arts. Zo kan men tegengaan dat mensen in de praktijk eindeloos heen en weer worden verwezen zonder daadwerkelijke genezing. Na een onafhankelijke diagnose worden de mensen direct doorverwezen naar één van de artsen in het centrum. In het centrum zijn veel vormen van integrale geneeskunde vertegenwoordigd.

Functie

IMC 'De Duif' is een eerstelijns basisgezondheidscentrum waar huisartsengeneeskunde en tandheelkunde worden beoefend. Daarnaast heeft het centrum ook andere functies. Door de inbreng van artsen en regulier opgeleide paramedici wordt de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd, is er sprake van klachtenbehandeling en vallen de artsen en therapeuten onder het tuchtrecht. Een ander bijkomend voordeel is dat behandelingen, uitgevoerd door artsen en diverse paramedici, in veel gevallen door zorgverzekeraars vergoed worden.

IMC 'De Duif' wil zich naast geneeskundige behandelingen ook bezig houden met therapeutische behandelingen, zoals acupunctuur, haptonomie, hypnotherapie, voetreflexiologie, neurotherapie, therapeutic touch, healing touch, enz. Ook ontspannings-behandelingen, zoals yoga en thai chi behoren tot de mogelijkheden, hiervoor is eveneens ruimte gereserveerd.

Deskundigheidsbevordering

Behalve diverse therapieën en geneeswijzen, wil IMC 'De Duif' zich ook bezig houden met deskundigheidsbevordering. Naast opleidingen en cursussen voor geïnteresseerden in de integrale geneeskunde zal IMC 'De Duif' ook congressen, lezingen en workshops organiseren voor het bedrijfsleven en particulieren. Deze congressen, lezingen, enz. zijn vooral gericht op algehele bewustwording en stresspreventie en -bestrijding. Stress- en burn-out-verschijnselen geven steeds grotere problemen voor bedrijven in de vorm van een verhoogd ziekteverzuim en de noodzaak van dure aangepaste werkplekken. IMC 'De Duif' wil mede een antwoord bieden op deze vraagstukken. Door het aanbieden van gerichte trainingen kunnen medewerkers leren stress te voorkomen en/of te bestrijden. Voor de deelnemers bestaat tevens de mogelijkheid tot overnachting in het centrum. Om het verblijf in IMC 'De Duif' zo aangenaam mogelijk te maken wordt de inwendige mens uiteraard niet vergeten en men kan tevens vertoeven in de tuinen rondom IMC 'De Duif'.

Werkgelegenheid

IMC 'De Duif' zal een belangrijke impuls vormen voor de werkgelegenheid in de vestigingsgemeente. Daarnaast zal door de komst van integraal werkende artsen en tandartsen het regionale tekort aan deze medici fors kunnen worden teruggedrongen.

De bevolking c.q. de patiënten blijken volgens landelijk onderzoek in overgrote meerderheid te kiezen voor een combinatie van reguliere en alternatieve (complementaire) gezondheidszorg.

Integrale geneeskunde, de gezondheidszorg van de 21ste eeuw!

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


IMC De Duif integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie