Geneeskundige behandelingen integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

Geneeskundige behandelingen

Vertrouwensarts

Is iemand die is opgeleid als arts, psycholoog of psychiater en vertrouwelijke informatie ontvangt van patiënten/cliënten en eventueel kijkt wat de beste behandelwijze voor de patiënt is. Ook klachten of probleemafhandeling kan via de vertrouwensarts.

Arts acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. De zieke wordt behandeld met naalden op specifiek daarvoor uitgekozen plekken (acupunten) op het lichaam. De belangrijkste basisbegrippen zijn: qi (levensenergie), organen (materieel- anatomische aspecten en hiermee corresponderende emotie, weefselsoort, zintuig, kleur, windrichting etc.), meridianen (energiekanalen), acupunten (circa 800 vlak onder de huid liggende 'toegangspoorten' op de meridianen), yin en yang (tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden) en het systeem van de 5 elementen (cyclus en ritme). De klassieke acupunctuur houdt zich aan de traditionele filosofie met de daaraan verbonden onderzoeks- en behandelingsmethoden; de andere probeert een synthese (samenwerkingsvorm) te ontwikkelen tussen de acupunctuur en de westerse medische wetenschap. Beoefenaars van beide stromingen zijn in Nederland werkzaam.

Arts homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze waarbij men een ziekte bestrijdt met een middel dat bij de gezonde mens verschijnselen veroorzaakt die op de ziekte lijken. Het lichaam wordt aangespoord om zich tegen de ziekte teweer te stellen. In Nederland wordt de therapie zowel door artsen als door niet-artsen gegeven. Bij homeopathie onderscheidt men klassieke-, klinische-, en complexhomeopathie. De klassieke homeopathie is de beoefening zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld is, met de inachtneming van de kenmerkende principes:

  • Gebruik maken van de tweeledige werking van allerlei stoffen;
  • Het bereiden van geneesmiddelen door middel van verdunnen en schudden van de uitgangsstof;
  • Het uittesten van geneesmiddelen op gezonde mensen (geen dierproeven);
  • Ieder mens is een uniek wezen en heeft een individueel geneesmiddel nodig;
  • Een holistische mensvisie.

Ayurvedische geneeskunde

Ayurveda is een zeer oude geneeswijze afkomstig uit India. Het woord 'Ayur' betekent 'leven', en 'veda' betekent 'kennis'. Het is een wetenschap over gezond leven, waarmee niet alleen de afwezigheid van ziekten bedoelt wordt, maar veel meer het gezond houden van lichaam, geest en ziel.

Het doel van de ayurvedische behandeling is het herstellen en handhaven van het evenwicht tussen de drie fundamentele energieën, namelijk Vata, Pitta en Kapha, waarvan de onderlinge verhoudingen bij ieder mens uniek en bepalend is voor zijn/haar constitutie. De behandelingsvormen zijn o.a.:

  • aanpassing van de voeding en levenswijze in overeenstemming met de constitutie van de persoon;
  • toepassing van geneeskrachtige kruiden en mineralen;
  • reinigingstherapie;
  • diverse vormen van massage en behandelingen met kruidenolie.

De toepassing van Ayurveda in het dagelijks leven is een manier om gezond en gelukkig te zijn. Hierbij is het essentieel dat men zijn voeding en leefwijze aanpast, rekeninghoudend met zijn constitutie en met de invloeden van de natuur waarin men leeft.

Met name de chronische en psychosomatische aandoeningen zijn goed te behandelen met Ayurveda. Bij acute situaties verdient de reguliere therapie de eerste keus; Ayurvedische behandeling kan als ondersteuning gegeven worden om de herstel te bevorderen en te bewaren. De ayurvedische middelen kunnen zonder bezwaar naast de reguliere medicijnen gebruikt worden.

Het Houtsmuller-dieet

Het Houtsmuller-dieet is gebaseerd op het Moermandieet en door Dr. Houtsmuller aangevuld en veranderd met de nieuwste bevindingen van onderzoek op het gebied van voeding. De Vlaardingse arts C. Moerman ontwikkelde een eigen dieettherapie tegen kanker. Moerman zag de gezondheid als een evenwicht tussen twee polen: vitaliteit en moraliteit. Zolang de vitaliteit zich door de assimilatie kan handhaven, wordt de moraliteit teruggedrongen en onderdrukt. Zijn onderzoek richtte zich op de stoffen die in staat zijn de vitaliteitpool in optimale staat te brengen. Zijn zorgvuldig samengestelde dieet werd aangevuld met een achttal essentiële stoffen: jodium, citroenzuur, gist (vitamine B-complex), ijzer, selenium, vitamine A, vitamine E en D.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Geneeskundige behandelingen integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie