NIPO onderzoek (Integrale Geneeskunde) integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

NIPO onderzoek (Integrale Geneeskunde)

Uit een NIPO onderzoek uit 1998 kwam als conclusie dat de alternatieve geneeswijzen een goed imago hebben onder de Nederlandse bevolking. Maar liefst 73% van de Nederlandse bevolking vindt dat zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen zich voldoende hebben bewezen bij de genezing van ziekten. Daarbij komt dat de term kwakzalverij nog slechts door 17% van de Nederlandse bevolking in de mond wordt genomen omtrent alternatieve geneeswijzen. De Nederlandse markt lijkt zodoende rijp voor een serieuze verdieping in de wereld van de alternatieve geneeswijzen. Het feit dat 81% van de Nederlandse bevolking vindt dat alternatieve genezers en reguliere artsen nauw zouden moeten samenwerken impliceert de gewenstheid van verregaande samenwerkingsvormen zoals het IMC 'De Duif' wil verwezenlijken. Er wordt in de markt serieus gekeken naar de mogelijke aanvulling, die alternatieve geneeswijzen kunnen vormen op de reguliere geneeswijzen om zodoende in samenspel te komen tot een complete en integrale gezondheidszorg.

Natuurlijk zijn vele aspecten van de alternatieve geneeswijzen nog een punt van discussie. Zo blijft vooral de kwaliteit een hekel punt, maar door de komst van diverse objectieve instituten worden hierover momenteel duidelijke regels geformuleerd. Ook met betrekking tot de klachtenafhandeling, de erkenning, de effectiviteit en de doorzichtigheid van de markt van de alternatieve geneeswijzen moet nog veel verbeterd worden. De beroepenverenigingen maken zich sterk om dit alles in goede duidelijk omlijnde banen te leiden. Voor de overheid ligt een taak weggelegd in de coördinatie en controle van deze invoering van uniforme regelgeving omtrent de alternatieve geneeswijzen.

Men zou kunnen concluderen dat er nog een lange weg te gaan is voor de professionalisering van de alternatieve geneeskunde een feit is, maar het is een waardevolle weg waarbij het IMC 'De Duif' voor goede richtlijnen kan zorgen. Het IMC 'De Duif' kan zich zodoende op een unieke en baanbrekende wijze positioneren op de markt van de integrale geneeskunde. Daarbij komt dat het IMC 'De Duif' beschikt over een aantal sterke succesfactoren waarmee zij zich ten opzichte van de concurrentie een permanente positie op de markt kan aanmeten. Door artsen de alternatieve geneeswijzen te laten uitoefenen wordt de zo kritische factor kwaliteit gewaarborgd. De vakbekwaamheid en kennis van de reguliere geneeskunde waarover deze artsen beschikken, zal er tevens voor zorgen dat de erkenning toeneemt ten opzichte van de door hen uitgeoefende alternatieve geneeswijzen.

Zodoende wordt de integrale geneeskunde in zijn geheel als het ware 'gelift'. Door te werken met reguliere artsen, die tevens ook zijn aangesloten bij een alternatieve beroepsvereniging, wordt de vergoeding van de in het IMC 'De Duif' uitgevoerde behandelingen zeker gesteld. Het 'alles onder één kap principe' heeft tevens als positief effect dat de doorlooptijden voor de patiënten korter worden. Gelet op zowel de lichamelijke als psychische symptomen van een patiënt wordt er een diagnose gesteld en de daaraan gekoppelde behandelmethode gekozen. De aanwezigheid van zowel reguliere (reductionistische) als alternatieve (holistische) kennis bij het IMC 'De Duif' zorgt voor een verruiming van inzichten en uiteenlopende behandelmethoden letterlijk onder handbereik. Dit alles uiteraard in het voordeel van de patiënt, die sneller en completer behandeld wordt.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


NIPO onderzoek (Integrale Geneeskunde) integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie