Therapeutische behandelingen integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

Therapeutische behandelingen

Therapeutic Touch (TT)

Therapeutische aanraking is een ondersteunende behandeling die geen therapeutische expertise vereist. De aanraker/zender tast het lichaam van de patiënt/ontvanger af op een afstand van 5 cm. en ontdekt hierbij warmteverschillen en energiebronnen. De zender maakt daarna strijkende bewegingen op plaatsen die dat aangeven, door de zender als tintelingen gevoeld in de handen. Therapeutic Touch is een onderdeel van Healing Touch (zie hieronder)

Healing Touch (HT)

Deze therapie is gebaseerd op alternatieve genezing door middel van het gebruik van de handen en op energie gebaseerde technieken om het menselijk energieveld in balans te brengen. Lichaam, verstand, emotie en geest worden geraakt in dit therapeutische proces en ieder individu, die het ondergaat, wordt gemachtigd om deel te nemen in zijn/haar genezingsproces. Alle genezing is in principe zelfgenezing. Healing Touch is een andere, maar vaak toevoegende manier, van meewerken in het genezingsproces en functioneert ook vanuit het energie-perspectief in plaats van alleen lichamelijk. De Healing Touch therapeut brengt de energie weer in balans en activeert het verstand, lichaam en geest om samen de blokkades te vernietigen, zodat zelfgenezing kan plaatsvinden. De Healing Touch beïnvloedt de gehele persoon op alle niveaus, het is geschikt voor iedereen en kan overal uitgeoefend worden.

Voetreflexiologie

Een oosters diagnostisch en therapeutisch systeem, waarbij met name de voetzolen, maar ook de handpalmen gebruikt worden om ziekten in de rest van het lichaam te onderkennen en te behandelen. De inwendige organen corresponderen met verschillende plaatsen van het lichaamsoppervlak (oor, iris, hand, voet, buik enz.). Door drukuitoefening of massage van deze corresponderende plaatsen oefent men invloed uit op de activiteit van inwendige organen.

Psycho-hypnotherapie

Hypnose wordt gedefinieerd als het teweegbrengen van een veranderde, op slaap lijkende, bewustzijnstoestand, waarin de gehypnotiseerde persoon een sterk verhoogde ontvankelijkheid vertoont om suggesties te accepteren. Het resultaat van hypnose is afhankelijk van wat de patiënt wil doen. Als deze vorm van therapie wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychiater is het een effectieve en veilige manier voor de verwerking en opheffing van geestelijke blokkades.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Therapeutische behandelingen integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie