ANBI status integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

ANBI status Stichting IMC 'De Duif'

Naam van de instelling

Stichting Integraal Medisch Centrum 'De Duif'

RSIN nummer

8097.85.389

Contactgegevens

Postadres:
C.J.J. Roozemond
Cederhout 63
2994 HC Barendrecht (tijdelijk)

Doelstelling

De missie van Stichting IMC 'De Duif' is het verbeteren van de gezondheidszorg door  het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De particuliere markt:

  • Cliënten/patiënten die integrale eerste lijnszorg (incl. de huisarts) willen;
  • Cliënten/patiënten die alternatieve behandelingen willen maar voorafgaand een verantwoorde en integrale diagnostiek + behandeladvies willen hebben;
  • Cliënten/patiënten, die complementaire behandeling wensen;
  • Patiënten, die uitbehandeld zijn door de reguliere geneeskunde;
  • Mensen die lijden onder stress in privé- of arbeidssfeer;
  • Personen, die zonder doorverwijzing behandeld willen worden;
  • Personeel, dat is doorverwezen door (bedrijfs)artsen;
  • Medisch en paramedisch geschoolden.

De zakelijke markt:

Bedrijven, instellingen en instanties, die hun werknemers afvaardigen voor het volgen van congressen, workshops, cursussen en/of wellness-activiteiten. Deze personen kunnen eventueel overnachten in IMC 'De Duif' in de hiervoor speciaal ontworpen accommodaties. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het houden van vergaderingen in diverse ruimten van het centrum.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting 'De Duif' bestaat uit de volgende personen:

  • Mevr. C.J.J. Roozemond - Oprichtster & gedelegeerd bestuurslid
  • Dhr. J. de Man - Bestuurslid

Meer informatie

Beloningsbeleid

Mevrouw C.J.J. Roozemond, directeur, is een gedelegeerd bestuurslid, dat betekent dat zij geen loon o.i.d uit de stichting ontvangt, wel de gemaakte kosten. Het andere bestuurslid, dhr. De Man, is vrijwillig lid van het bestuur.

Verslag activiteiten

Er is de laatste jaren weinig meer gebeurd.  Mevr. Roozemond is wel aan het lobbyen om ergens voet aan de grond te krijgen, om haar droom waar te kunnen maken. Momenteel wil ze gaan praten in de gemeente Barendrecht en/of omgeving om te zien of er interesse bestaat in dit project.

Financiele verantwoording

Zie de proef-saldibalans 2018.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


ANBI status integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie