Bestuur integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

Bestuur

Het bestuur van de Stichting 'De Duif' bestaat uit de volgende personen:

Mevr. C.J.J. Roozemond - Oprichtster & gedelegeerd bestuurslid
Dhr. J. de Man - Bestuurslid

Personalia van dhr. De Man

Naam: Dhr. J. de Man
Functie: Bestuurslid
Beroep: directeur KoopMijn en consultant Documentaire Informatievoorziening,

Hans de Man is bestuurslid van Stichting 'De Duif' met als taken informatievoorziening over integrale geneeskunde, subsidies en sponsoring en co├Ârdinator voor de website. Hij is directeur van:

  • KoopMijn, siteverhuur voor de verkoop van woningen, woonwerkobjecten en boten
  • JdM Documentaire Informatie en JdM Internetcoach, adviesbureau's voor documentaire informatievoorziening, internettoepassingen en adviseur organisatie & software in kennisintensieve organisaties (bibliotheken, informatieafdelingen en kennismanagement).

Hans heeft een warme belangstelling voor integrale geneeskunde en heeft o.a. in een projectgroep de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht tussen het NIGZ en OIBIBIO op het gebied van de integrale geneeskunde. Hij wil in het bestuur zijn informatiekennis inzetten om IMC 'De Duif' te realiseren.

Personalia van mevr. Roozemond

Naam: Mevr. C.J.J. Roozemond
Functie: Oprichtster en gedelegeerd bestuurslid
Beroep: Operatie/anesthesieassistente & Healing Touch Practitioner

Charlotte Roozemond heeft als oprichtster van Stichting 'De Duif' een belangrijke rol te vervullen binnen het bestuur. Zij heeft als operatie/anaesthesie-assistente haar ervaring opgedaan in het regulier circuit. Momenteel is zij hierin ook weer parttime werkzaam. Daarnaast heeft zij als een van de eersten in Nederland haar diploma behaald in Therapeutic Touch en Healing Touch. Beiden zijn vormen van energiebehandeling, die in Amerika al veelvuldig wordt toegepast door verpleegkundigen. Tevens gediplomeerd in stervensbegeleiding.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Bestuur integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie