Integratiemethoden integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

Integratiemethoden

De tendens van samenwerking tussen alternatieve en reguliere geneeskunde uit zich in verschillende integratiemethoden. Omdat het momenteel nog moeilijk is de wereld van de alternatieve genezer te doorgronden en het kaf van het koren te scheiden, wordt deze samenwerking door een reguliere arts vaak aangegaan met een alternatieve arts. De alternatieve arts heeft immers een wettelijk erkende medische opleiding genoten, dit impliceert een bepaalde mate van kwaliteit en kunde. Vaak voert een alternatieve arts zijn alternatieve discipline naast zijn reguliere. Bijvoorbeeld een huisarts, die ook homeopaat of acupuncturist is.

Voor reguliere artsen en patiënten straalt dit meer vertrouwen uit dan een 'gewoon alternatief genezer', ook omdat deze niet aan wettelijke regels of controle gebonden is. Daarnaast zijn er nog talloze beroepsverenigingen waar alternatieve artsen, maar ook genezers zich vrijwillig kunnen registreren mits ze aan de door de beroepsvereniging opgestelde regels en normen voldoen. Vaak betreft het hier vooral opleidingsnormen.

De beroepsvereniging oefent ook een controlerend karakter uit d.m.v. een klachtenregeling.

Helaas wordt deze taak niet altijd even serieus genomen. Door het subjectieve karakter van de beroepsvereniging komt het voor dat men het bekende handje boven het hoofd van de alternatieve genezers houdt. Een objectieve toetsing zoals bijvoorbeeld de stichting RING (Registratie en OntwikkelingsInstituut Natuurlijke Geneeswijzen) uitoefent is dan ook wenselijk. De Stichting RING wordt in het hoofdstuk concurrentieanalyse verder besproken.

Er zijn verschillende methoden om de samenwerking tussen reguliere en alternatieve artsen te bevorderen. Hieronder de meest voorkomende gerangschikt naar de intensiteit van de samenwerkingvorm:

  • Wederzijdse doorverwijzing tussen een reguliere arts en een alternatieve genezer.
  • Periodiek overleg tussen een reguliere arts en een alternatieve genezer over bijvoorbeeld de behandel- methoden van gezamenlijke patiënten, medicatie, e.d.
  • Een reguliere arts, die aanvullend ook alternatieve geneeswijzen uitoefent (of andersom). Niet zozeer een samenwerkingsverband, maar een versmelting van twee inzichten in één persoon.
  • Reguliere artsen en alternatieve genezers, die samenwerken in een medisch centrum. Deze samen- werkingsvorm biedt de mogelijkheid tot een snellere wederzijdse doorverwijzing en direct overleg. Dit kan de behandeltijd van de patiënt aanzienlijk verkorten en daarmee ook de kosten.
  • Alternatieve artsen, die samenwerken in een medisch integraal centrum. Door de reguliere medische kennis, waarover elk van de alternatieve artsen beschikt, is het mogelijk sneller de juiste diagnose te stellen en de daarbij behorende behandelwijze te starten. In een utopische situatie zorgt deze samenwerkingsvorm voor de kortste "doorlooptijden" voor de patiënten. Alles staat of valt hier wel bij een juiste diagnose stelling. Deze diagnose en de daaruit voortvloeiende behandelwijze moet dan ook in overleg met de verschillende, in het centrum werkzame, alternatieve artsen gaan. Omdat dit vrij omslachtig en tijdrovend is, kan hiervoor ook een mesoloog worden aangetrokken.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Integratiemethoden integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie