De stand van zaken (het VSB-fonds, gemeente Vlaardingen) integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

De stand van zaken (het VSB-fonds, gemeente Vlaardingen)

Stichting 'De Duif' wil een integraal medisch centrum, het IMC 'De Duif' oprichten. Natuurlijk gaat er veel tijd en geld inzitten, voordat deze droom ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Gelukkig blijkt na elke vergadering van het bestuur van Stichting 'De Duif', dat we weer een stapje dichterbij het voltooien van deze gezamenlijke droom komen. Zo heeft het VSB-fonds onlangs positief gereageerd op ons initiatief. Het VSB-fonds staat er bekent om projecten te steunen ter bevordering van de gezondheidszorg. Zo hebben zij bijvoorbeeld de inrichting van een afdelingsvleugel van het ziekenhuis te Vlaardingen gefinancierd.

Het oprichten van een medisch centrum is een kostbare aangelegenheid. De verwezenlijking van het IMC 'De Duif' zal voor een groot deel uit donaties bestaan, daar de Stichting nog geen eigen geld omzet. Vooral de bouw van het gebouw is zeer kostbaar, dit komt doordat het gebouw is ontworpen naar de filosofie van Feng Shui. Zo kunnen de patienten genezen in een optimale omgeving, naar de leer van het Holisme. Een goed voorbeeld hiervan is het ziekenhuis in Hawaï, opgericht door Earl Bakken. Dit ziekenhuis ademt een weldadige sfeer uit, het zonlicht speelt een belangrijke rol bij de indeling van de kamers, overal klinkt rustgevende muziek en de beeldschone natuur van het eiland is vanuit alle kamers te bewonderen. Als u achter deze filosofie staat en het idee van een integraal medisch centrum toejuicht, steun Stichting 'De Duif' dan om dit centrum te verwezenlijken. Voor donaties kunt u terecht bij het kopje 'Vrienden van De Duif' op deze internetsite. U kunt ons natuurlijk ook altijd emailen, kijkt u voor het adres onder het kopje Stichting 'De Duif'.

Naast de financiering speelt ook het vinden van een geschikte locatie een prominente rol. De voorkeur gaat uit naar een locatie in de gemeente Vlaardingen, daar de Stichting hier gevestigd is. Momenteel is Stichting 'De Duif' hierover in gesprek met de Gemeente Vlaardingen. Het probleem is echter dat er veel recreatiegebied is in Vlaardingen waar niet gebouwd mag worden. Wellicht maakt de gemeente voor een centrum met onder andere ontspannings/recreatieve doeleinden een uitzondering. Om het centrum, dat zelf zoveel mogelijk in de groende omgeving dient op te gaan, komen ook tuinen te liggen ter ontspanning. De tuinen en het restaurant zullen de recreërende voorbijgangers wellicht uitnodigen voor een bezoekje. Het is echter voorlopig nog even afwachten hoe dit allemaal zal uitpakken. Indien nodig zal er naar een alternatieve locatie gezocht worden; De Duif zal hoe dan ook vliegen!

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


De stand van zaken (het VSB-fonds, gemeente Vlaardingen) integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie