integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie

In memoriam Hylke van Zwol (1944 – 2008)

"Voor een zinvol leven moeten we, denk ik, de voornaamste goede
menselijke eigenschappen - liefde, vriendelijkheid, mededogen -
ontwikkelen. Dan wordt ons leven zinvol en vrediger - gelukkiger."

De Dalai Lama.

Op 25 juli 2008 is plotseling overleden onze voorzitter Hylke van Zwol.

Integratiemethoden

De tendens van samenwerking tussen alternatieve en reguliere geneeskunde uit zich in verschillende integratiemethoden. Omdat het momenteel nog moeilijk is de wereld van de alternatieve genezer te doorgronden en het kaf van het koren te scheiden, wordt deze samenwerking door een reguliere arts vaak aangegaan met een alternatieve arts. De alternatieve arts heeft immers een wettelijk erkende medische opleiding genoten, dit impliceert een bepaalde mate van kwaliteit en kunde. Vaak voert een alternatieve arts zijn alternatieve discipline naast

Integrale geneeskunde

Querido introduceert in 1955 het begrip integrale geneeskunde. Hij definieert dit als: "een geneeskunde die poogt het beeld van de zieke mens, dat aanvankelijk in fragmenten uiteenvalt weer samen te voegen, teneinde de vraag te kunnen beantwoorden of en in hoeverre het geïntegreerde beeld tot andere vraagstellingen en andere mogelijkheden van beantwoording kan leiden dan de beschouwingen van de onderdelen zou doen verwachten." Zodoende kan gesteld worden dat Querido voortgaat in de traditie van Cartesiaans denken.

Holisme (alternatieve geneeskunde )

Onder alternatieve geneeswijzen wordt verstaan: alle vormen van diagnostiek en therapie die niet aan de Nederlandse medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd.

Binnen de gezondheid treft men daarnaast uiteenlopende omschrijvingen aan voor het woord holisme. De volgende aspecten kunnen worden onderscheiden;

De stand van zaken (het VSB-fonds, gemeente Vlaardingen)

Stichting 'De Duif' wil een integraal medisch centrum, het IMC 'De Duif' oprichten. Natuurlijk gaat er veel tijd en geld inzitten, voordat deze droom ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Gelukkig blijkt na elke vergadering van het bestuur van Stichting 'De Duif', dat we weer een stapje dichterbij het voltooien van deze gezamenlijke droom komen. Zo heeft het VSB-fonds onlangs positief gereageerd op ons initiatief. Het VSB-fonds staat er bekent om projecten te steunen ter bevordering van de gezondheidszorg. Zo hebben zij bijvoorbeeld

NIPO onderzoek (Integrale Geneeskunde)

Uit een NIPO onderzoek uit 1998 kwam als conclusie dat de alternatieve geneeswijzen een goed imago hebben onder de Nederlandse bevolking. Maar liefst 73% van de Nederlandse bevolking vindt dat zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen zich voldoende hebben bewezen bij de genezing van ziekten. Daarbij komt dat de term kwakzalverij nog slechts door 17% van de Nederlandse bevolking in de mond wordt genomen omtrent alternatieve geneeswijzen. De Nederlandse markt lijkt zodoende rijp voor een serieuze verdieping in de wereld van de alternatieve geneeswijzen.

Reductionisme (reguliere geneeskunde)

Sinds Descartes wordt het bedrijven van wetenschap en daarmee ook van de geneeskunde gedomineerd door de methode van het splitsende denken, het reductionisme. Een complex probleem wordt benaderd door het uit elkaar te nemen in zo klein mogelijke deelproblemen. Deze worden vervolgens apart opgelost en weer teruggeplaatst in het geheel. Dit Cartesiaanse denken met zijn scherp onderscheid tussen ziel en lichaam, de stoffelijke en de onstoffelijke wereld wordt ook wel aangeduid met: het biomedisch model. De geneeskunde

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie